Sanusi Mat Karto v Public Prosecutor

JurisdictionMalaysia
CourtHigh Court (Malaysia)
  • This document is available in original version only for vLex customers

   View this document and try vLex for 7 days
  • TRY VLEX
4 cases
 • MOHD RIDZUAN BIN MOHD YASINMOHD RIDZUAN BIN MOHD YASIN vs PENDAKWA RAYAPENDAKWA RAYA
  • Malaysia
  • High Court (Malaysia)
  • December 6, 2021
  ...OKT telah merogol mangsa. Mahkamah merujuk kepada otoriti-otoriti yang dikemukakan oleh pihak pendakwaan iaitu kes Sanusi Mat Karto v PP [2009] 7 CLJ 236 dan kes Mohamad Terang Bin Amit v PP [1999] MLJU 134, di mana dinyatakan bahawa keterangan doktor yang melakukan pemeriksaan boleh diteri......
 • Shaharuddin bin Mohamed. vs DPP Hajarul Falenna Itah bt Abu Bakar Adli
  • Malaysia
  • High Court (Malaysia)
  • January 1, 2021
  ...the medical report in Exh P28 and the evidence of SP8 when she said the penetration was caused by a blunt object; Sanusi Mat Karto v PP [2009] 7 CLJ 236. (e) The other aspect of the victim’s evidence was that the victim had informed her mother, who was immediately after she arrived home tha......
 • Kairuddin Bin Md. Rosly v Pendakwa Raya, 27-09-2016
  • Malaysia
  • High Court (Malaysia)
  • September 27, 2016
  ...kejadian rogol berlaku dirumah dia. Hafizah Nampak sedih dan murung…..” Begitu juga dalam kes: Sanusi Mat Karto v. Public Prosecutor (2009) 7 CLJ 236, (2003) 3 MLRH 836 mahkamah memutuskan bahawa keterangan perubatan merupakan suatu keterangan sokongan seperti berikut: “….contrary to the su......
 • AHMAD MOSLEM HAQQANI BIN ROSLI vs PENDAKWA RAYA
  • Malaysia
  • High Court (Malaysia)
  • February 3, 2021
  ...Ini adalah kerana pemeriksaan ke atas mangsa telah dilakukan pada hari yang sama dengan kejadian iaitu 27.5.2017; Sanusi Mat Karto v PP [2009] 7 CLJ 236. (e) Selain dari itu menurut HMS yang bijaksana, naratif mangsa tentang perayu-perayu memegang tangan 6 mangsa adalah juga konsisten denga......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT