Timbalan Pendakwa Raya v Mazlinazuki B. Ramli

CourtHigh Court (Malaysia)
JudgeNIK HABRI BIN MUHAMAD
Judgment DateNULL
AppellantTIMBALAN PENDAKWA RAYA
Record Number41(A) - 47-09
RespondentMAZLINAZUKI B. RAMLI
DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU

DALAM MAHKAMAH TINGGI MALAYA DI KOTA BHARU

DALAM NEGERI KELANTAN DARUL NAIM

RAYUAN JENAYAH NO : 41(A) - 47-09


(Di dalam Perkara Mahkamah Majistret Tanah Merah

Kes Jenayah No: 82-01-06)ANTARA


TIMBALAN PENDAKWA RAYA … PERAYUDANMAZLINAZUKI B RAMLI … RESPONDEN
ALASAN PENGHAKIMANIni adalah rayuan daripada pihak Timbalan Pendakwa Raya Malaysia (“Perayu”) terhadap keputusan Majistret Mahkamah Majistret Tanah Merah yang telah diberikan pada 19.5.2009, di mana Responden telah dilepas dan dibebaskan daripada pertuduhan di bawah Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya 1952, di akhir kes pendakwaan tanpa dipanggil untuk membela diri.


Rayuan adalah di atas keputusan tersebut di atas.


Pertuduhan yang dikenakan ke atas Responden adalah sepertimana berikut:-


“Bahawa kamu pada 13/10/2005 lebih kurang jam 12.45 malam bertempat dirumah Lot PT 5286, Taman Sri Jelatok, di dalam daerah Tanah Merah, di dalam Negeri Kelantan didapati ada dalam kawalan kamu sebanyak (4) tiub straw cerah kemerahan setiap (1) tiub berisi bahan hablur jernih yang mengandungi dadah merbahaya jenis Methamphetamine seberat 0.09 gram yang mana kamu tidak diberi sebarang kuasa untuk memilikinya di bawah mana-mana peruntukan Akta dadah Berbahaya, 1952. Oleh yang demikian kamu telah melakukan satu kesalahan dibawah Seksyen 12(2) Akta Dadah Berbahaya, 1952 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 12(3) Akta yang sama.


SAKSI-SAKSI YANG TELAH DIKEMUKAKAN


Pihak pendakwaan telah mengemukakan 8 orang saksi untuk membuktikan kes mereka. Saksi-saksi tersebut adalah sepertimana berikut:-


SP1 - L/Kop Ramli Abdul Rahman - Jurugambar

SP2 - Sjn Zakaria b. Safiin - Penghantar barang kes

SP3 - Saidi Mat Yusoff - Orang pengantaraan antara

pemilik dengan penyewa


SP4 - Mohd Asri bin Basar - Anggota yang jumpa barang

kes

SP5 - C.I Saari Mat Hassan - Pegawai serbuan

SP6 - Sjn Mohd Zamri bin Md Noor - Penyimpan barang kes

SP7 - Zabaruddin bin Mahmmad - Pemilik rumah

SP8 - S.M Alias bin Karim - Pegawai penyiasat kes


EKSHIBIT-EKSHIBIT YANG TELAH DIKEMUKAKAN


P1 - 1 keping gambar barang kes

P1N - 1 keping negatif gambar barang kes

P2(A-C ) - 3 keping gambar tempat kejadian

P2N(A-C) - 3 keping negatif tempat kejadian

P3 - Sampul surat bertanda Y

P4 - Slip penerimaan sampul Y (KT) FOR 2295/05-0

ID4(a) - Tandatangan ahli kimia

P5 - Borang penyerahan barang kes

P5(a) - Tandatangan penyerah barang kes

P5(b) - Tandatangan penerima Sjn Alias

P6 - Senarai bongkar rumah

P6(a) - Tandatangan pegawai serbuan (SP5)

ID6(b) - Tandatangan OKT

P7(1-4) - 4 tiub straw

P7(a-d) - Tandatangan SP5 pada 4 tiub straw

P8 - Satu saletope warna kuning

P8(a) - Tandatangan SP5

P9 - Rajah kasar

P9k - Kunci rajah kasar

P10 - Laporan kimia (KT) FOR 2295/05-0

P11 - 0.09 gram hablur jernih


ALASAN PENGHAKIMAN


1) Mahkamah mendapati bahawa pihak pendakwaan telah gagal membuktikan bahawa OKT mempunyai hak milikan dan kawalan yang eksklusif terhadap rumah tempat dadah dijumpai. Kenapa?


  1. Pihak pendakwaan gagal buktikan bahawa rumah itu hanya dihuni oleh OKT, isteri dan anak-anak sahaja. Rumusan yang dibuat oleh pihak pendakwaan adalah berdasarkan kepada fakta OKT adalah sebagai penyewa rumah itu semata-mata. Dakwaan OKT yang menyatakan ada seorang lelaki bernama Udin yang juga tinggal di situ tidak disiasat.


  1. Isteri OKT juga ada di rumah, kenapa tidak dibawa sebagai saksi pihak pendakwaan atau ditawarkan kepada pihak pembelaan. Mahkamah menerima hujahan pihak pendakwaan bahawa anggapan di bawah Seksyen 114(g) Akta Keterangan adalah terpakai atas sebab-sebab kegagalan pihak pendakwaan memanggil isteri OKT sebagai saksi. Begitu juga kegagalan memanggil Kop Ghani, Sek 114(g) adalah juga terpakai. Kegagalan pihak pendakwaan berbuat demikian telah melemahkan kes pihak pendakwaan sendiri.


  1. Pegawai Penyiasat gagal jalankan ujian terhadap kunci-kunci rumah untuk tentukan ia tidak boleh dibuka oleh orang lain kerana rumah tersebut adalah rumah sewa yang mana kuncinya boleh di “duplicate” oleh mana-mana orang yang menghuni rumah tersebut sebelum ini.


  1. Pegawai Penyiasat tidak pasti samada pintu dapur boleh dikunci atau tidak, malahan beliau tidak pernah lihat kunci rumah dan tidak tahu bilangan dan set kunci.


  1. Pegawai penyiasat juga sahkan bahawa cermin nako bahagian dapur tidak mempunyai grill dan ia boleh ditanggalkan dengan mudah.


2. Macammana pihak pendakwaan boleh menyatakan dan membuktikan dadah itu adalah di bawah milikan OKT sedangkan OKT ditangkap di rumah Lot PT 5252 sedangkan rampasan...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT