Tarmizi Yaacob v Public Prosecutor

JurisdictionMalaysia
CourtCourt of Appeal (Malaysia)
Date2006
  • This document is available in original version only for vLex customers

   View this document and try vLex for 7 days
  • TRY VLEX
4 cases
 • Public Prosecutor v Lingeswaran a/l Nagasamy
  • Malaysia
  • High Court (Malaysia)
  • 1 January 2018
 • Zulkefly Had v Public Prosecutor
  • Malaysia
  • Court of Appeal (Malaysia)
  • Invalid date
 • PROSECUTORS vs TAN LEE BOON
  • Malaysia
  • High Court (Malaysia)
  • Invalid date
  ...1 Mahkamah sebagai benar keterangan itu. berhak kecuali Di menerima dimana_ dalam kes terdapat Tarmizi bin Yaacob dan satu lagi v PP [2006] 6 MLJ 197 / [2006] 4 CLJ Rayuan telah menyatakan seperti berikut: Panduan pertama yang ditetapkan mahkamah perbicaraan menerima ia ternyata sukar perca......
 • Zulkefly Bin Had v Pendakwa Raya, 05-02-2014
  • Malaysia
  • Court of Appeal (Malaysia)
  • 5 February 2014
  ...betul. Rujukan hakim bicara kepada kes Sabaruddin b. Non v. Public Prosecutor [2005] 1 CLJ 466 dan satu kes lain Tarmizi Yaacob v. PP [2006] 6 MLJ 197 mengenai isu sama adalah bertepatan. 18 [42] Kami bersetuju tiada terdapat apa-apa salah arah dan kekhilafan hakim bicara di dalam memutuska......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT