Public Prosecutor v Ehsan bin Mohd Rani

JurisdictionMalaysia
Year2019
CourtHigh Court (Malaysia)
  • This document is available in original version only for vLex customers

   View this document and try vLex for 7 days
  • TRY VLEX
2 cases
 • Alasan Jg-83D-200-03-2021
  • Malaysia
  • High Court (Malaysia)
  • 1 March 2023
  ...will be used to verify the originality of this document via eFILING portal 105. Mahkamah juga merujuk kepada kes PP v Ehsan Mohd Rani [2019] 10 MLJ 580; [2019] 6 CLJ 547; [2019] 5 MLRH 211 di mana Mahkamah Tinggi telah mengambil kira keadaan kesihatan Tertuduh dalam menentukan hukuman sewaj......
 • PENDAKWA RAYA vs SHAFIE BIN MAT DIAH
  • Malaysia
  • Magistrates Court (Malaysia)
  • 27 June 2021
  ...agar tertuduh dilepaskan dengan bon kelakuan baik dengan jumlah jaminan paling rendah dengan merujuk kepada kes PP v. Ehsan Mohd Rani [2019] 6 CLJ 547 dan Ameer Kalamjiyam a/l Abdul Majid v. PP [2020] 1 LNS HUJAHAN PEMBERATAN HUKUMAN [ 20 ] Pihak pendakwaan memohon satu hukuman bentuk pence......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT