Kumaran Sappani v Public Prosecutor

JurisdictionMalaysia
CourtCourt of Appeal (Malaysia)
Date2010
  • This document is available in original version only for vLex customers

   View this document and try vLex for 7 days
  • TRY VLEX
4 cases
 • Mohd Fazli Ismail v Public Prosecutor
  • Malaysia
  • Court of Appeal (Malaysia)
  • Invalid date
 • Pendakwa Raya v Lee Yoke Yam, 25-02-2011
  • Malaysia
  • Court of Appeal (Malaysia)
  • 25 February 2011
  ...lompong di dalam kes pendakwaan dan anggapan 5 Seksyen 114 (g) Akta Keterangan 1950 adalah terpakai (rujuk kes Kumaran Sappani v. PP [2010] 2 CLJ 795). 35. SP1 mengakui bahawa beliau telah bermesyuarat dengan dan Pengarah-Pengarah Billion Shopping Centre Sdn Bhd 10 (syarikat induk) di Royal......
 • Ganesan A/L Krishnasamy v Pendakwa Raya, 01-06-2010
  • Malaysia
  • Unspecified court (Malaysia)
  • 1 June 2010
  ...jika terdapat penyembunyian keterangan, bukan semata-mata kerana kegagalan mendapatkan keterangan (rujuk kes Kumaran Sappani v. PP [2010] 2 CLJ 795). 15 d) Hakim perbicaraan telah mendapati keterangan OKT saksi-saksinya adalah keterangan yang tersasar, tidak fokus, direka-reka dan sengaja d......
 • MOHAMAD AMINUDDIN BIN AYOB vs MUHAMMAD NAQIB TAKIYUDDIN BIN AZMAN, 12-13-2020
  • Malaysia
  • High Court (Malaysia)
  • 13 December 2020
  ...anggapan yang berlawanan di bawah s 114(g) Akta Keterangan. [32] Mahkamah Rayuan di dalam kes Kumaran a/l Sappani lwn Pendakwa Raya [2010] 2 MLJ 771 MR, membuat pengamatan Kami bersetuju dengan keputusan hakim bicara itu. Pertamanya, adverse interference di bawah s 114(g) Akta Keterangan 19......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT